ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι εκλογές θα γίνουν την Τρίτη 21 Απριλίου από 18:00 μέχρι 21:00 στα γραφεία του συλλόγου.

Στις εκλογές μπορούν να ψηφίσουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την 20/4/2015.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι όλα τα μέλη του Συλλόγου, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την 20/4/2015.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του συλλόγου μέχρι τη Δευτέρα 20 Απριλίου και ώρα 20:30.

Εκ του Δ.Σ.